Processing

Pentru toți, al căror afacere este- încasarea plăților. Tehnologiile moderne la nivele internaționale de calitate.

Solu'ie modernă pentru încasarea plățilorProcesingul 24 X 7 X 365

Specru larg de provaideri prestatori de servicii în țări diferite: servicii comunale, energie electrică și gaz, impozite și penalități, suplinirea conturilor la telefonia mobilă și vînzarea codurilor de reîncărcare, transferarea surselor în conturile bancare, achitarea microcreditelor, plăților pentru leasing și multe altele.
  • • Încasarea plăților în regim Online și Offline
  • • Programarea comisioanelor diferențiate pentru provaideri- de la provaider/ de la client, după dată sau oră, suma limită.
  • • Registre și rapoarte comode.
  • • Module fiscale pentru partea ce ține de server ( dacă este necesitate)

Cabinetul personal

Administrarea de la distanță și monitorizarea punctelor de încasare a plăților.
Rapoarte complete despre plățile încasate pentru fiecare punct de colecatre separat, pe provaideri, pe perioade ș.a.
  • • Formatarea automatizată a rapoartelor pe grafice și expedierea acestora
  • • Sistema de preîntîmpinare cu posibilitatea de a expedia sms sau scrisori electronice
  • • Meniu echilibrat pentru incasarea subagenților

Performanță și siguranță

O sistemă cu performanță înaltă - mai mult de 1000 cereri pe secundă se asigură datorită grupurilor de sisteme web și aparatului de echilibrare Barracuda CheckPoint. Sistema este protejată de modificarea corporativă Checkpoint după principiul "se interzice totul ce nu se permite" IDS/IPS Checkpoint semnalele cărora automatizat se reînoiesc pe serverul Checkpoint Secueity. Serverele procesingului sunt securizate prin web Application Firewall, care răspunde pentru depistarea și blocarea atacurilor web (XSS, Sql Injection ș.a). Toată sistema este conectată la Zabbix monitorizarea sistemei cu preîntîmpinare preventivă a persoanelor competente, incluzînd și anunțarea prin intermediul sms-urilor. Accesul la sistema de plată se realizează numai prin intermediul protocolului securizat https cu diferențierea adreselor IP și subsaiturilor. Autorizarea se realizează în baza certificatului de client, de tipul x.509 precum și prin intermediul semnăturii electronice la cererea interioară a acesteia.

Centru de date de performanță înaltă

Mii de soluții de plată din întreaga lume lucrează sub conducerea Procesingului RunPay. Tehnologii moderne la nivele de standarte de calitate internaționale.

Serverile noastre nu au dreptul la întreruperi și sunt accesibile partenerilor 24 de ore. Anume de aceasta noi am creat Centrul de prelucrare a datelor de nivel înalt. Centrul de date pe teritoriul Uniunii Europene este creat după cerințele certificatelor de înaltă calificare Tier III.

Internet: VRRP+BGP,stivuire și clustering switch-uri și firewall-uri cu parametrii interni și externi

Elasticitatea: VMWare High Availability, Database failover clustering

Prin PDC sunt trasate 3 linii internet de înaltă accesare

Toate serviciile sunt disponibile 24/24, 7 zile în săptămînă, 365 zile în an

Rezervarea tuturor sistemelor inginerești

Triplă rezervarea a energiei electrice

Pentru a vă conecta la sitemă este necesar de a încheia un contract de prestare a serviciilor, de suplinit contul de agent din sistemă și de realizat protocolul de acționare reciprocă.

Au mai rămas întrebări? Comandați un apel către Dvs sau Scrieți managerului